Providing all kinds of sea fish | | Universe Seafood
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Ken: +84 964 515 679
sale@universe.vn
Thông tin hữu ích
Dịch vụ
Providing all kinds of sea fish Providing all kinds of sea fish 

Providing all kinds of sea fish

Sardine, Indian Mackerel, Scad Fish, Tuna, Yellowtail Scad, Indo-Pacific Mackerel, Big-eye Scad, Yellowstripe Scad, Largehead Hairtail...etc

Quality management according to international standards

Contact: Mr. Ken +84 964 515 679 

Email: sale@universe.vn | Address:  1270 Vo Van Kiet • Ward 10 • District 5 • Sai Gon City

Các tin bài khác:
  • Cung cấp các loại cá biển